Bibliotheek Grobbendonk

Reglement

Nieuw reglement is van toepassing  vanaf 01/01/2014!

1.  De bibliotheek is een basisvoorziening waar iedereen terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen en speelt een actieve rol bij cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

2.  Openingsuren:

Maandag: 15-20u

Woensdag: 13-17u

Donderdag: 15-20u

Zaterdag: 10-12u en 13-16u

3.  Inschrijving is kosteloos en gebeurt via het identiteitsbewijs. Bij verlies van de lenerkaart wordt 1,25 euro aangerekend. Jongeren -12 jaar hebben een schriftelijke toestemming van hun ouders nodig. Aan personen (inclusief hun kinderen) die niet bij een officiële Belgische instantie geregistreerd zijn, worden slechts 3 materialen uitgeleend.

4.  De uitleentermijn is 4 weken voor gedrukt materiaal en 2 weken voor dvd's, blu-rays en luisterboeken. De leentermijn voor niet gereserveerde, gedrukte materialen kan verlengd worden op voorwaarde dat de maximale termijn van 56 dagen niet is bereikt. Verlengen kan in de bibliotheek zelf, via de online catalogus of telefonisch tijdens de openingsuren. De leentermijn voor dvd's, blu-rays en luisterboeken kan niet worden verlengd.

5.  De som van het geleende, exclusief de e-boeken, wordt per lenerkaart beperkt tot 10 waarvan 2 dvd's, blu-rays of luisterboeken

6.  Het lenen van materialen uit de bibliotheek van Grobbendonk is kosteloos. De lener betaalt enkel een retributie van 5 euro om legaal 3 e-boeken te kunnen downloaden en te kunnen lezen gedurende 4 weken/stuk. Hij betaalt 2 euro per geleverd materiaal via het interbibliothecair leenverkeer (zie artikel 14).

7.  Procedure voor herinneringsbrieven en het innen van schulden:

a)    Gedrukte materialen: de leentermijn bedraagt 4 weken, de boete gaat in op de eerste dag na het verstrijken van de leentermijn en bedraagt 0,50 euro per week en per stuk.

b)    Dvd’s, blu-rays en luisterboeken: de leentermijn bedraagt 2 weken, de boete gaat in op de eerste dag na het verstrijken van de leentermijn en bedraagt 1,20 euro per week en per stuk.

c)     Als een lener materialen terugbrengt zonder boete te betalen, moet deze vereffend worden bij een volgend bezoek. Vanaf een schuld van 10 euro wordt de lenerkaart geblokkeerd tot de boete betaald is.

d)    Drie dagen voor het verstrijken van de leentermijn wordt een waarschuwing verstuurd. Kosten kunnen dan vermeden worden door: 1) de leentermijn te verlengen volgens artikel 4 van dit reglement; 2) de materialen terug te brengen.

e)    Vanaf 1 week te laat wordt een eerste aanmaning verstuurd. Je kan dan de leentermijn van je materialen verlengen volgens de mogelijkheden van artikel 4 van dit reglement of je materialen zo vlug mogelijk terugbrengen.  De boete, die ingaat vanaf de eerste dag na de vervaldatum, moet betaald worden en bedraagt 0,50 euro per gedrukt materiaal per week en 1,20 euro per dvd, blu-ray of luisterboek per week.

f)      Vanaf 4 weken te laat wordt een tweede aanmaning verstuurd met bijkomende administratieve kosten. De boetegelden blijven vermeerderen per week met 0,50 euro per gedrukt materiaal en met 1,20 euro per dvd, blu-ray of luisterboek. Het materiaal moet daarom binnen de 2 weken teruggebracht worden.

g)     Vanaf 6 weken te laat wordt door de financiële dienst een onkostennota aangetekend verstuurd met bijkomende dossierkosten. Vanaf dat moment wordt de lenerkaart geblokkeerd en worden de materialen niet meer teruggenomen. De lener krijgt een maand de tijd om de onkostennota te betalen. Betaling gebeurt enkel via overschrijving op rekeningnummer BE42 3200 6474 5954 van de gemeente Grobbendonk, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk.

h)    Vanaf 10 weken te laat wordt het dossier doorgestuurd naar een deurwaarder. De kosten hiervan zijn ten laste van de lener.

8.  Een adreswijziging moet door de lener onmiddellijk worden meegedeeld.

9.  De uitleningen zijn persoonlijk, het ontleende mag niet verder worden gegeven. De lener zal het niet kopiëren en niet commercieel en/of in openbare plaatsen gebruiken.

10. De lener controleert vooraf de materialen en signaleert beschadigingen. Bij het inleveren wordt aangenomen dat de materialen in goede staat werden uitgeleend.

11. Als de bibliotheek dicht is, kunnen materialen binnengebracht worden via de inleverbus, maar de lener moet ermee rekening houden dat zijn materialen pas ingenomen worden op de eerstvolgende dag dat de bibliotheek terug open is.

12. De lener draagt zorg voor het geleende. Bij verlies of totale beschadiging van materialen en/of hun toebehoren wordt de actuele prijs aangerekend. Het volledig werk wordt aangerekend bij een meerdelig werk waarvan de delen niet afzonderlijk te verkrijgen zijn. Bij lichte beschadigingen worden herstellingskosten betaald met een minimum van 1,25 euro.

13. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en hulp beroep doen op het personeel.

14. Reserveren van geleende materialen is kosteloos. Werken die niet tot de lokale collectie behoren en waarvan geen gelijkwaardige materialen in de collectie aanwezig zijn, kunnen via leenverkeer in een andere bibliotheek aangevraagd worden. Om een zinvol gebruik van deze service te bewaken, dient een retributie van 2 euro per geleverd materiaal betaald te worden.

15. In de leeszaal worden naslagwerken, tijdschriften en kranten ter plaatse geraadpleegd. De gebruiker verstoort de studieatmosfeer niet. Beschadiging van leeszaalwerken wordt geregeld volgens punt 12 van dit reglement.

16. Fotokopiëren kan enkel voor strikt persoonlijk gebruik en uitsluitend door middel van een kopieerkaart van 20 eenheden aan de prijs van 2,25 euro.

17. Voorwaarden Internetgebruik:

Geldig ingeschreven leners kunnen gebruik maken van de Internetcomputers tegen afgifte van de lenerkaart.

Leeftijd: de Internetcomputer mag gebruikt worden door +12 jarigen. Jongeren –12 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene.

Beschikbaarheid: tijdens de openingsuren tot 5 minuten vóór sluitingstijd. De computer kan tijdelijk gereserveerd worden door het personeel.

Tijdsduur: in volgorde van aanmelding en minimum gedurende een half uur. Zonder wachtenden wordt de tijdsduur verlengd tot maximum 1 uur per dag.

Reservering: telefonisch 1x per week tijdens de openingsuren. De reservering wordt enkel aanvaard voor de lopende en voor de volgende week.

Tarief: gratis.

Gegevens afdrukken: Informatie uit Internet kan worden afgedrukt, 1 pagina (A4) kost 0,12 euro.

Assistentie en advies: de bibliotheekmedewerkers geven advies op vraag van de gebruiker. Het is niet hun taak om gebruikers individueel op te leiden.

Toegangsmogelijkheden: de bibliotheek is niet verantwoordelijk voor schending van de privacy en/of misbruik door derden als de openbare computers gebruikt worden om te e-mailen, te chatten, deel te nemen aan nieuwsgroepen of bankverrichtingen te doen. Alle andere toepassingen dan het zoeken van informatie op het web en het printen van informatie gebeuren op eigen risico.

Zijn uitgesloten:

illegaal of commercieel gebruik van Internet; inbreuken op het copyright; downloaden van gegevens; opslaan van gegevens in favorieten; schenden van het computerbeveiligingssysteem; vernietigen, veranderen of aanpassen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek; gebruik van eigen software; aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek.

Sancties: het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot Internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk: vergoeding van veroorzaakte schade; tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van Internet; tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek; bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.

18. In de bibliotheek mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden, dieren en hinderende voorwerpen mogen niet binnen.

19. De lener heeft toegang tot de bibliotheek tot een kwartier voor sluitingstijd.

20. De gebruiker ontvangt het reglement bij inschrijving. De schriftelijke toestemming van ouders van -12 jarigen wordt opgenomen in een register. Het lidmaatschap van de bibliotheek houdt in dat de lener akkoord gaat met dit reglement.

21. Personen die dit reglement niet naleven kunnen worden uitgesloten door het beheersorgaan op voorstel van de bibliothecaris.

22. Alle onvoorziene omstandigheden worden door de bibliothecaris geregeld.

<!--[if gte mso 9]><xml><w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style>/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}</style><![endif]-->