Boek
Nederlands

Big business met nazi-Duitsland

+1
Big business met nazi-Duitsland
×
Big business met nazi-Duitsland Big business met nazi-Duitsland

Big business met nazi-Duitsland

Onderzoek naar de economische steun die Amerikaanse industrie͏̈len verleenden aan nazi-Duitsland, zowel voor als tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Titel
Big business met nazi-Duitsland
Auteur
Jacques R. Pauwels
Taal
Nederlands
Uitgever
Berchem: EPO, 2009
237 p., [8] p. pl.
ISBN
9789064451294

Besprekingen

Over de oorzaken, het verloop en de uiteindelijke nasleep van de Tweede Wereldoorlog verschenen reeds werken die bibliotheken kunnen vullen. Frequent overlappen deze werken qua thema en visie, maar soms ook is er sprake van een opvallend nieuw geluid of interpretatie die bij menig lezer de oren doet spitsen. Dit is zeker het geval met betrekking tot het nieuwe werk van J.R. Pauwels die eerder reeds opmerkelijke interpretaties te boek stelde in De mythe van de goede oorlog: Amerika en de Tweede Wereldoorlog (2000) en De Canadezen en de bevrijding van België 1944-45 (2004).

Uit vorige werken blijkt duidelijk dat de auteur een linkse visie huldigt die een aantal lezers, voorstanders van een liberaal economisch en politiek model, tegen de haren in zal strijken. Zijn visie brengt desondanks een kritische analyse van bestaande en geraadpleegde oorlogsdossiers die hem in zijn standpunt ondersteunen.

Het zal intussen geen mens meer verbazen dat de industriële en …Lees verder
In dit boek schetst de Vlaamse historicus de rol die het Amerikaanse grootkapitaal speelde bij de opmars van nazi-Duitsland. Dat Duitse bedrijven als I.G. Farben en Krupp Hitler steunden, is gemeengoed, maar dat ook grote zakenlui als Henry Ford en Alfred P. Sloan goede zaken deden met het Derde Rijk, is veel minder bekend. Aan de hand van bronnenmateriaal bewijst Pauwels dat de Blitzkrieg zelfs niet mogelijk was geweest zonder de economische en technische ondersteuning van enkele Amerikaanse industriëlen. De auteur beperkt zich in zijn kritiek op de Verenigde Staten overigens niet tot de Tweede Wereldoorlog, maar trekt de lijn van zijn betoog door tot de 21ste eeuw. Zo legt hij de link met het ongebreidelde kapitalisme en de verkiezing van president George W. Bush in 2000, wiens regime hij vergelijkt met 'een fascistische dictatuur'. Een heldere, eigenzinnige, maar soms ook nogal krasse historische analyse, die niettemin goed gedocumenteerd is. Ondersteund met eindnoten en een biblio…Lees verder