Book
Dutch

Open mind

Edel Maex (author)
Beschouwingen vanuit een boeddhistisch perspectief om op een andere, creatieve en open wijze naar de werkelijkheid te kijken.
Subject
Boeddhisme
Title
Open mind
Author
Edel Maex
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Gent: Witsand, 2009
96 p. : ill.
ISBN
9789490382049 (hardback)

Reviews

Mensen gaan vaak erg rigide om met de realiteit. Daarenboven nemen ze hun beperkte visie dan ook nog voor waarheid aan. Door de wereld steeds door dezelfde bril te bekijken, zien mensen ook steeds hetzelfde. Het komt er dus op aan om je leven te veranderen door met creativiteit en openheid naar de wereld te leren kijken. Dat is de uitdaging die de auteur, psychiater en zenboeddhist, de lezer voorlegt. Het is erg moeilijk om buiten de gekende, gewone kaders te treden en creatieve oplossingen te vinden, je te laten verrassen en nieuwe dingen te creëren. Met dit boek wil de auteur een weg tonen, namelijk die van het boeddhisme. Eerst verduidelijkt hij zijn visie op het boeddhisme. Volgens hem is het boeddhisme praktisch en concreet, en waagt het zich niet aan het uitspreken van grote waarheden. Vervolgens bespreekt hij de betekenis van artefacten. Een voorbeeld daarvan is het beeld dat we in het Westen hebben van het lichaam als iets mechanisch dat draait op scheikundige processen. Ander…Read more
Een psychiater beschrijft hoe je via het boeddhisme je geest kunt openstellen. Eerst verduidelijkt de auteur zijn visie op het boeddhisme, dat volgens hem praktisch en concreet is. Vervolgens gaat hij dieper in op de artefacten, vaste patronen die ons denken bepalen en die je volgens de auteur moet kunnen loslaten. Daartegenover stelt hij het belang van creatief zijn, dat erom vraagt dat je ruimte laat voor toeval en verrassing. Via een uiteenzetting over 'zitten' pleit Maex ervoor om aandachtig aanwezig en alert te zijn en zo uit je denkgewoontes te breken. Uiteindelijk leidt die openheid ook tot ethiek; weet hebben van de eenheid die aan alle veelheid voorafgaat, leidt immers tot een besef van verbondenheid én verantwoordelijkheid. Openheid is ten slotte ook de basis voor echte communicatie en dialoog. Deze verzorgde uitgave kan lezers de weg wijzen naar een andere omgang met de werkelijkheid en andere mensen. Luchtige lay-out, voorzien van tekeningen, foto's en citaten. Met beknopt…Read more