Retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek van Grobbendonk  

 

Datum besluit

Dit reglement werd goedgekeurd te Grobbendonk in de gemeenteraadszitting van 22 juni 2021.

 

Artikel 1

Met ingang van 6 oktober 2021 wordt ten behoeve van de gemeente Grobbendonk onder de navolgende voorwaarden een retributie gevestigd op de diensten van de openbare bibliotheek en de verkoop van afgevoerde materialen.

 

Artikel 2

De inschrijving is gratis onder de 18 jaar.

Vanaf 18 jaar gelden volgende tarieven:

Basiskaart: 5 euro/jaar

Basiskaart voor inwoners van Neteland die een vrijetijdspas hebben of  een gelijkwaardige doorverwijzing door het OCMW: 2.5 euro/jaar

Comfortkaart : 10 euro/jaar

Comfortkaart voor inwoners van Neteland die een vrijetijdspas hebben of  een gelijkwaardige doorverwijzing door het OCMW: 5 euro/jaar

Leerkrachten: Gratis basiskaart

Studenten: Gratis basiskaart

 

Artikel 3

De vergoeding voor het vervangen van een verloren of beschadigde lenerspas bedraagt 2,5 euro.

 

Artikel 4

Voor de te lenen materialen in de openbare bibliotheek worden de volgende leentarieven gevraagd:

Boek, cd, dvd, game, strip, tijdschrift,…: gratis

e-boek: gratis

 

Artikel 5

§1. Na het verstrijken van de uitleentermijn gelden volgende tarieven:

Herinnering drie dagen voor einde termijn: gratis

Rappel 1 (1 week na einde termijn): gratis

Rappel 2 (3 weken na einde termijn): gratis

Rappel 3 (4 weken na einde termijn): Melding kostprijs materialen, één week tijd om in te leveren + 6,00 euro administratieve kost

Na rappel 3 wordt het dossier bezorgd aan het team financieel management dat een factuur opmaakt voor de niet-teruggebrachte ontleende materialen vermeerderd met de administratieve kost van 6,00 euro van rappel 3 en een administratieve kost van 15,00 euro voor het opmaken van de factuur.

Artikel 6

§1. Verlies of beschadiging van materialen moet vergoed worden.

§2. Voor een lichte beschadiging wordt 20% van de aankoopprijs gevraagd.

§3. Bij verlies of onherstelbare schade van materialen wordt de aankoopprijs van het nieuwe materiaal aangerekend.

 

Artikel 7

  • Elke reservatie is gratis.
  • Interbibliothecair leenverkeer binnen Neteland is gratis.
  • Voor interbibliothecair leenverkeer van materialen van bibliotheken buiten Neteland wordt per aanvraag 6 euro gevraagd aan de gebruiker.

Er worden voor interbibliothecair leenverkeer geen kosten gevraagd aan de betrokken bibliotheken.

 

Artikel 8

Voor fotokopieën, prints en scans worden de volgende tarieven aangerekend: 

Kopieën, prints, scans per A4-pagina : 0,10 euro

 

Artikel 9

Het gebruik van de pc’s en tablets is gratis.

 

Artikel 10

Afgevoerde materialen worden verkocht voor de eenheidsprijs van 0,50 euro per stuk of 2 euro voor 5 stuks, ongeacht de staat waarin het materiaal zich bevindt. 

Voor eventuele speciale aanbiedingen wordt de prijs vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 11

De retributies zijn verschuldigd door de aanvrager.

 

Artikel 12

§1. De retributie moet betaald worden bij het afleveren van de diensten of de aankoop van afgevoerde boeken.

§2. Bij het gebruik van de inleverbus moeten openstaande retributies of boeten bij het eerstvolgende bibliotheekbezoek vereffend worden.

 

Artikel 13

§1. Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen bestaat de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen.

§2. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.